De vele fijne meezing avonden die ik reeds bij de Amsterdamse Meezingers mocht meemaken hebben

                 mij mede geïnspireerd om in Utrecht DE UTRECHTSE MEEZINGERIJ op te richten.

                           Info Amsterdamse Meezingers, https://www.demeezingers.com

13 september 2019 café De II Prinsen, feest ter gelgenheid van 25 jaar Meezingers Amsterdam

Café De II Prinsen op een woensdagavond.